Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe - Kỳ 2:

Ảnh cưới đã chụp, giờ chú rể cắt bỏ chân nằm cách ly