đóng thuế

Vấn đề và Giải pháp: so sánh thuế thu nhập cá nhân

Vấn đề và Giải pháp: so sánh thuế thu nhập cá nhân

Người làm công ăn lương đang phải đóng thuế TNCN với tỷ lệ cao hơn cả doanh nghiệp? Cá nhân phải đóng thuế cho cả phần thu nhập đáng lẽ để đảm bảo đời sống? Trong số Podcast Vấn đề và Giải pháp tuần này, hãy cùng biên tập viên Phương Thúy và Ông Nguyễn Văn Được làm rõ những vấn đề trên.

Top