Muốn đi đâu, gia đình ông Mạnh (nhà tầng) phải đi nhờ qua nhà hàng xóm	

 /// Hữu Trà

Mượn đường hàng xóm để vào nhà

10:10 26/03/2019 0

Tháng 8.2017, khi tuyến cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam) đưa vào khai thác sử dụng là lúc người dân xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) mừng thầm vì ai cũng nghĩ con đường liên thôn sẽ được hoàn trả sạch đẹp hơn.