Dừng cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/07/2021 06:45 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Theo đó, Ban Bí thư cho rằng sau hơn 10 năm thực hiện Quy định 256 năm 2009 của Ban Bí thư, việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra. Đến nay, những nội dung trong Quy định không còn phù hợp với yêu cầu mới về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Ban Bí thư giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện thống nhất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, bảo đảm tính kế thừa và liên thông giữa các cấp học từ sơ cấp lên trung cấp và cao cấp lý luận chính trị.
Theo Quy định 256, những người đã học lý luận chính trị ở các trường đại học, đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận tương ứng 3 mức là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Giấy xác nhận này được sử dụng để xét dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.