Theo dấu văn thơ: Gà nòi Cao Lãnh

Theo dấu văn thơ: Gà nòi Cao Lãnh

03:42 05/02/2014 0

Gà nòi Cao Lãnh đã đi vào truyền thuyết là giống gà hay. Dân gian vẫn truyền tụng: Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, cho dù ngày nay gà Cao Lãnh không còn phong độ như xưa.