Meta thêm thẻ gọi mới vào Messenger

Meta thêm thẻ gọi mới vào Messenger

15:39 05/06/2022 1

Meta vừa tinh chỉnh thiết kế mới cho ứng dụng Messenger với nút cuộc gọi dễ tìm hơn, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi trở nên dễ dàng.