Lan Lăng Vương Mobile mở cửa phiên bản Alpha Test
Kỷ Nguyên Thiên Sứ mở cửa Alpha Test