Sega mang nhím xanh Sonic trở lại với tên gọi 'Project Sonic'