Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2

07:17 24/02/2021 0

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức, nhằm mục đích tôn vinh tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.HCM.