giảm giá điện

Đề xuất giảm giá điện 3 tháng, mỗi tháng 10%
Kinh tế

Đề xuất giảm giá điện 3 tháng, mỗi tháng 10%

Bộ Công thương đề xuất giảm giá điện sản xuất, kinh doanh 10% trong 3 tháng. Mức này cũng được dự kiến áp dụng với các bậc thang từ 1 - 4 cho khách hàng mua điện sinh hoạt.

Top