Hà Nội công khai doanh nghiệp chây ì nợ thuế lên truyền hình

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/12/2019 16:42 GMT+7

Cục Thuế TP.Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự Điểm mặt doanh nghiệp nợ thuế lớn đợt 1 với thông tin 4 doanh nghiệp chây ì, nợ thuế kéo dài.

Trong đợt 1, Cục Thuế TP.Hà Nội thông tin về 4 doanh nghiệp (DN) chây ì nợ thuế, trốn tránh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như Công ty CP Lilama Hà Nội, Công ty TNHH XD Công trình Hoàng Hà, Công ty TNHH đá quý Thế giới, Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5.
Hằng tháng, Cục Thuế TP.Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin về số nợ cụ thể của các DN thuộc trường hợp công khai trên website của cơ quan thuế. Nhưng vẫn còn một bộ phận DN chây ì, nợ kéo dài ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thu nợ trên địa bàn. Trong 4 năm qua, Cục Thuế TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, thu hồi nợ thuế qua đó đã giảm 9.411 tỉ đồng tiền thuế nợ (tương đương 43,4%).
Từ đầu năm, Cục Thuế đã giao nhiệm thu thu nợ đến từng lãnh đạo, từng cán bộ; phân ngưỡng các đơn vị nợ đến từng cấp để thực hiện đôn đốc; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, phân tích, đánh giá, nhận định theo từng nhóm nợ, từng người nộp thuế để có biện pháp đôn đốc phù hợp. Đây được coi là giải pháp căn cơ, là tiền đề trong công tác đôn đốc thu nợ. Các đơn vị quản lý thuế phải thực hiện xây dựng dữ liệu DN trọng điểm của đơn vị mình, trong đó chú trọng phân tích dòng tiền, nắm bắt sức khỏe DN để có giải pháp đôn đốc phù hợp, kịp thời.
Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định. Đối với các trường hợp cưỡng chế hóa đơn không hiệu quả, không đảm bảo thu hồi số nợ vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP.Hà Nội tiến hành rà soát để thực hiện các bước xác minh thông tin áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo (kê biên tài sản, thu tiền từ bên thứ 3 và thu hồi giấy phép kinh doanh). Các trường hợp qua quá trình quản lý đánh giá có dấu hiệu chây ì (có dòng tiền luân chuyển nhưng không thực hiện nộp tiền thuế), Cục Thuế chuyển thanh tra đột xuất, toàn diện để có cơ sở đánh giá, báo cáo đề xuất UBND TP và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính các biện pháp cao hơn (như thu hồi dự án, chuyển biện pháp cưỡng chế...).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.