H.Đức Trọng

Đức Trọng nỗ lực về đích
Bạn cần biết

Đức Trọng nỗ lực về đích

Dù có những khó khăn nhất định, nhưng với những giải pháp hợp lý, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có sự phát triển đáng ghi nhận sau đại dịch và địa phương đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội (KH-XH) của năm.

Chuyển đổi số ở Đức Trọng
Bạn cần biết

Chuyển đổi số ở Đức Trọng

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Với những nỗ lực của mình, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có những bước đi phù hợp trong công cuộc chuyển đổi số này.

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đức Trọng
Bạn cần biết

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đức Trọng

Với những cách làm hay, nhiều mô hình phòng chống tội phạm ra đời, hoạt động hiệu quả đã đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở H.Đức Trọng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Đức Trọng tổ chức lễ hội hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt
Bạn cần biết

Đức Trọng tổ chức lễ hội hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng, H.Đức Trọng đã lên kế hoạch, sẵn sàng mọi thứ để tổ chức tốt các chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022

Đức Trọng hướng đến trở thành trung tâm thương mại dịch vụ hàng đầu của Lâm Đồng
Bạn cần biết

Đức Trọng hướng đến trở thành trung tâm thương mại dịch vụ hàng đầu của Lâm Đồng

Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, H.Đức Trọng đang nỗ lực phấn đấu để thành trung tâm thương mại dịch vụ hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng.

Đức Trọng xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển rác thải
Bạn cần biết

Đức Trọng xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển rác thải

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) gặp những khó khăn nhất định và địa phương đã xây dựng đề án xã hội hóa việc này.

Top