H.Gio Linh

Quảng Trị sẵn sàng cho hội chợ thương mại quốc tế GMS 2022
Bạn cần biết

Quảng Trị sẵn sàng cho hội chợ thương mại quốc tế GMS 2022

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, Quảng Trị đang “chạy nước rút” những công đoạn cuối cùng để tổ chức thành công Hội chợ thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) 2022.

Top