Hội đồng nhân dân

Cuộc họp HĐND tỉnh phải chia 5 phòng họp trực tuyến vì Covid-19
Thời sự

Cuộc họp HĐND tỉnh phải chia 5 phòng họp trực tuyến vì Covid-19

Để vừa đảm bảo tiến độ làm việc, vừa đảm bảo an toàn cao nhất về phòng chống dịch Covid-19, HĐND tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên phải chia thành 5 tổ tại 5 phòng khác nhau để họp trực tuyến...

Top