Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của SPC

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của SPC

04:59 27/09/2017 0

Hội nghị đã nghe các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng niên vụ 2016 – 2017 đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch cuối niên vụ, đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, cung ứng sản phẩm hàng hóa, tình hình công nợ, tiền lương, các chi phí hoạt động… Bên cạnh đó là nội dung hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch niên vụ mới 2017 -2018, tình hình xuất nhập khẩu, thay thế các sản phẩm cấm lưu hành năm 2018 đồng thời kiến nghị thuận lợi, khó khăn để Ban Giám đốc có hướng chỉ đạo tích cực cho thời gian tới.