Infographic: Chương trình giáo dục phổ thông mới

08/08/2015 16:29 GMT+7

(TNO) Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ là một chuyển biến lớn trong giáo dục nước nhà nếu chương trình này được tổ chức thực hiện theo đúng những gì mà những người thiết kế đặt ra.

(TNO) Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ là một chuyển biến lớn trong giáo dục nước nhà nếu chương trình này được tổ chức thực hiện theo đúng những gì mà những người thiết kế đặt ra.

So với những gì chúng ta đã biết về giáo dục nước nhà, cái mới của đổi mới giáo dục phổ thông kỳ này căn bản ở việc coi trọng hình thành phẩm chất và năng lực học sinh (HS) hơn là chú ý tới việc trang bị kiến thức.
Sau đây là hình ảnh hóa dự thảo chương trình trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.