Khăn quàng đỏ

Những “ngôi nhà Khăn quàng đỏ”
Giới trẻ

Những “ngôi nhà Khăn quàng đỏ”

Từ phong trào kế hoạch nhỏ, nhiều học sinh nghèo ở Hậu Giang đã được tiếp thêm nghị lực đến trường bằng sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp, cùng trường.

Top