Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần hơn 165 triệu, tương đương 8,76% vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank).
Đó là một trong những nội dung của Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank vừa công bố, sẽ trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông, được tổ chức vào ngày 21.4.
Theo Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác.
Vào tháng 7.2016, cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN đã có công văn đề nghị Eximbank chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank. Tháng 2.2017, HĐQT Eximbank đã ra nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.
Eximbank thông tin, giá cổ phiếu Sacombank là 12.400 đồng/cổ phiếu phiên đóng cửa 4.4. Trường hợp giá giao dịch cổ phiếu Sacombank dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại thì có khả năng sẽ làm tổng giao dịch bán cổ phiếu Sacombank vượt 20% vốn điều lệ Eximbank theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (hơn 12.355 tỉ đồng vào cuối năm 2016). Chính vì vậy, HĐQT Eximbank trình Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong cáo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

T.Xuân

Bình luận