Cổ phần

Hơn 140 triệu cổ phần của ngân hàng Bưu điện Liên Việt bị 'ế'
Chứng khoán

Hơn 140 triệu cổ phần của ngân hàng Bưu điện Liên Việt bị 'ế'

Buổi đấu giá số cổ phần LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu vào ngày 21.4 sẽ không thể diễn ra vì không có ai đăng ký mua.

Top