Liên doanh

ĐHCĐ 2023: GELEX thông qua nhiều nội dung quan trọng

ĐHCĐ 2023: GELEX thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 26.4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập đoàn GELEX - mã CK: GEX) đã diễn ra thành công tại khách sạn Melia, Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bài toán nâng cấp, chuyển đổi hệ thống liên lạc trong và ngoài doanh nghiệp
Bạn cần biết

Bài toán nâng cấp, chuyển đổi hệ thống liên lạc trong và ngoài doanh nghiệp

Hai năm qua, Covid-19 mang tới nhiều khó khăn và thách thức, doanh nghiệp cần phải thích ứng, kịp thời thay đổi mô hình nhanh chóng để vượt lên. Chuyển đổi hoạt động linh hoạt, không cố định là bài toán cũng như phương án hữu hiệu nhất.

Top