Đừng để nỗi sợ mơ hồ ngăn bạn

Đừng để nỗi sợ mơ hồ ngăn bạn

15:54 17/10/2021 0

Đang rất nhiều người mong ngày mong đêm để đến lượt mình được tiêm vắc xin Covid-19, nhưng cũng không ít người đến lượt lại không chấp nhận tiêm.