Não người

Sưu tập 3000 bộ não người để làm gì?
Thế giới

Sưu tập 3000 bộ não người để làm gì?

Một bộ sưu tập khổng lồ với hơn 3000 bộ não được lưu trữ tại Bỉ đem lại hy vọng chữa trị nhiều căn bệnh tâm thần.

Top