Giá trị 'con bò sữa tỷ đô' Vinamilk còn nằm ở đâu?

Giá trị 'con bò sữa tỷ đô' Vinamilk còn nằm ở đâu?

13:52 06/11/2015 1

Trong kinh doanh, ban lãnh đạo luôn đóng vai trò sống còn tới sự phát triển cũng như giá trị của doanh nghiệp. Nhà đầu tư trông vào ban lãnh đạo công ty để “bỏ thóc”. Với trường hợp của Vinamilk điều đó lại càng đúng.