Nữ sinh gốc Việt Victoria-Thy Doan /// SCHOLARSHIP AMERICA

Nữ sinh gốc Việt nhận 'giải thưởng ước mơ'

10:29 23/05/2021 1

Victoria Thy Doan "có sức ảnh hưởng tích cực lên người khác và là hình mẫu xuất sắc cho các bạn học tập theo. Cô bé sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của người khác”.