Top 8 Vietnam Idol khoe cá tính

Top 8 Vietnam Idol khoe cá tính

16:47 26/05/2015 0

(iHay) Top 8 Vietnam Idol 2015 đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm thời gian còn sống trong Ngôi nhà chung của mình.