Phối cảnh nhà ga trung tâm Bến Thành - tuyến metro số 1  /// MAUR CUNG CẤP

TP.HCM sẽ có thêm biểu tượng mới

3
Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) hình thành được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng mới cho TP.HCM.