Nhan Phúc Vinh

Hành trình chạm đến những đỉnh cao
Giải trí

Hành trình chạm đến những đỉnh cao

Nhan Phúc Vinh, Phương Anh Đào đã có những nét tương đồng thú vị với LG OLED trên hành trình đạt đến đỉnh cao. Từ đó hình thành sợi dây liên kết giữa 2 diễn viên và thương hiệu LG.

Top