Nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được quyết định tại Hội nghị T.Ư 15

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/12/2020 13:18 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, T.Ư giao Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, hoàn thiện các phương án nhân sự báo cáo T.Ư quyết định tại Hội nghị T.Ư 15.

Sáng 18.12, sau gần 5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư đã bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, T.Ư đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
T.Ư giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định tại Hội nghị T.Ư 15 sắp tới.
T.Ư thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội.
Đồng thời, phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII và các trưởng đoàn. Ban Chấp hành T.Ư giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của T.Ư, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, Hội nghị T.Ư 14 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
T.Ư thống nhất cao cho rằng, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đề ra.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hội nghị T.Ư 14 đã bế mạc sau gần 5 ngày làm việc

Ảnh TTXVN

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, hội nghị thống nhất cho rằng, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt; tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm; kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân. Nhiều vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, nhiệm kỳ này đã đạt kết quả quan trọng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là điểm tựa cho những năm tiếp theo tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 13 đến Hội nghị T.Ư 14 khóa XII.
Ban Chấp hành T.Ư giao cho Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của T.Ư, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành T.Ư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.