Một nhà hoạt động xã hội Mỹ cầm biển phản đối chương trình do thám tại thủ đô Washington D.C /// Reuters

Mỹ đẩy mạnh do thám người dân

14:14 06/05/2018 0

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tăng gấp ba lần hoạt động theo dõi bí mật điện thoại, tin nhắn của người dân nước này trong năm 2017.