Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

06:45 16/05/2022 2

Ngoài việc tính toán lại nguồn thu ngân sách từ xăng dầu, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia về xăng dầu để ổn định nguồn cung, chủ động điều tiết giá.