Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất biện pháp cứng rắn đối với tội phạm buôn ma túy /// Reuters

Tổng thống Trump muốn tử hình tội phạm buôn ma túy

0
Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp công bố kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau opioid gây nghiện như ma túy, bao gồm đề xuất án tử hình tội phạm buôn bán chất kích thích.