Còn chủ quan phòng dịch Covid-19

Còn chủ quan phòng dịch Covid-19

1
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá nguy cơ lây nhiễm vẫn còn, tại nhiều địa phương, vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ lànhư không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người.

/form>