Đình nghèo Đa Chất chờ sập

Đình nghèo Đa Chất chờ sập

03:00 09/04/2014 0

Dù đã có tên trong danh sách hỗ trợ xuống cấp, di tích quốc gia - đình Đa Chất (Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn đang... chờ sập vì không có tiền tu bổ.