Ấm áp nghĩa tình cà phê xóm trọ

Độc đáo cà phê xóm trọ

08:16 01/05/2021 0

Đó không 'ra dáng' quán cà phê, mà chỉ là mấy cái bàn kê trong khu xóm trọ buổi chiều, những ly cà phê do đoàn viên, thanh niên pha mời cô bác, anh chị em công nhân khi tan ca trở về phòng trọ.