Quần đảo Hoàng Sa

Lý Sơn: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đình làng An Hải
Câu chuyện văn hóa

Lý Sơn: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đình làng An Hải

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) để tri ân những binh phu Hoàng Sa làm nghĩa vụ thiêng liêng trên biển hàng trăm năm trước.

Top