Một vụ hiếp dâm tại TP.Đà Nẵng được đưa ra xét xử trong năm 2017 /// Ảnh: Nguyễn Tú

‘Trái cấm’ từ mạng xã hội

0
Tại TP.Đà Nẵng, trong 5 năm qua có đến 120 vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện, trong đó nhiều vụ hiếp dâm, giao cấu trẻ em do quan hệ yêu đương qua mạng xã hội. Đây là lời cảnh tỉnh dành cho giới trẻ.