Nhiều tờ báo ở TP.HCM thuộc diện sáp nhập, chuyển đổi cơ quan chủ quản. /// Ảnh: Vân Anh

TP.HCM phê duyệt quy hoạch báo chí còn 19 cơ quan

0
Từ 28 cơ quan báo chí hiện hữu, TP.HCM lên phương án quy hoạch báo chí để đến năm 2025 còn 19 cơ quan báo chí gồm: 7 báo in, 10 tạp chí, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình.
Quy hoạch báo chí đã được Bộ Thông tin - Truyền thông thực hiện cơ bản xong /// Ảnh Ngọc Thắng

Hoàn thành quy hoạch 19 cơ quan báo chí

0
Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí với 19 tổ chức hội.