Ông Võ Văn Thưởng: 'Môi trường internet, mạng xã hội đã sạch hơn nhưng chưa sạch hẳn'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/12/2019 19:19 GMT+7

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng , so với năm 2018, môi trường internet và mạng xã hội năm 2019 đã “sạch” hơn nhưng chưa sạch hẳn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong năm 2019, ngành tuyên giáo đã hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc; góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu lớn năm 2019.
Trong đó, ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động hơn trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; nghiên cứu, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn nhạy cảm để các cấp giải quyết.
Dẫn lại đợt tuyên truyền nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Thưởng cho biết, lần đầu tiên mở ra tuyên truyền một cách hệ thống, đánh tan những suy nghĩ việc chúng ta e dè, nể nang, mà vẫn hài hòa trong đấu tranh, tuyên truyền đối ngoại.
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đặc biệt nhấn mạnh kết quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong năm qua. Theo đó, ông Thưởng cho rằng, bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật trên internet.
“So với năm 2018, môi trường internet và mạng xã hội năm 2019 đã “sạch” hơn nhưng chưa sạch hẳn. Nếu mà được sạch sẽ thì tốt nhưng chỉ mới sạch hơn thôi. So với thời điểm này của nhiệm kỳ Đại hội XII thì có sạch hơn nhiều, nhưng chưa chắc chắn. Tôi vẫn cảm thấy nó mong manh lắm. Nhiều việc mới vừa xử lý xong, ngủ dậy, sáng hôm sau đã lại thấy xuất hiện chỗ này, chỗ khác rồi”, ông Thưởng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo cũng cho biết đã bước đầu đối thoại thuyết phục các đảng viên viết bài, phổ biến các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội, như trường hợp của tướng Lê Mã Lương vừa qua. “Tôi thấy, trong đấu tranh bảo vệ nền tảng phải nỗ lực quyết tâm. Bài học năm 2017, 2018 xử lý ông Chu Hảo cho thấy hiệu quả”, ông Thưởng nói thêm.

Văn kiện và nhân sự Đại hội là 2 vấn đề thế lực thù địch tấn công nhiều nhất

Nói về nhiệm vụ năm 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định “rất nặng nề”, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Theo ông Thưởng, để làm tốt nhiệm vụ này, ngành tuyên giáo phải chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhận định, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Do đó, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, nhà nước.
Theo ông Thưởng, thường Đại hội Đảng có 2 chuyện lớn là văn kiện và nhân sự nên đây là 2 vấn đề các lực lượng phản động, thù địch tập trung tấn công nhiều nhất. “Nên có việc là nó tấn công chúng ta, sắp hết đạn rồi thì đôi khi chúng ta lại cung cấp đạn cho nó bắn mình tiếp thôi”, ông Thưởng nói và cho biết, “đạn” ở đây "đôi khi là nội dung, tài liệu trong nội bộ quản lý không tốt để lộ, lọt, cán bộ phát ngôn một số vấn đề không chặt chẽ, tình hình cơ quan đơn vị...".
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đây là vấn đề cần được quan tâm, xử lý cho tốt.

Làm chủ "trận địa thông tin"

Một nhiệm vụ khác cũng được ông Thưởng lưu ý nhấn mạnh là phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng lưu ý phải nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản truyền thông, làm chủ trận địa thông tin.
Theo ông Thưởng, vấn đề quan trọng nhất là phải làm làm sao tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao chỉ đạo định hướng báo chí xuất bản theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỷ cương trong các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện quy hoạch báo chí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.