Bitcoin đã khởi đầu cho thế hệ tiền điện tử hiện nay /// Ảnh: Reuters

Hạn chế thấp nhất những biến tướng

09:09 25/08/2017 0

Việc Chính phủ chính thức phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử là hết sức cần thiết và đúng đắn.

Một nhà đầu tư coin tại Q.3, TP.HCM theo dõi sàn giao dịch trên mạng /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sẽ quản lý tiền ảo?

09:00 25/08/2017 0

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.