SCB

Manulife cam kết giải quyết các khiếu nại của khách hàng SCB thấu đáo và đúng luật
Kinh tế

Manulife cam kết giải quyết các khiếu nại của khách hàng SCB thấu đáo và đúng luật

Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam vừa có những cập nhật mới nhất liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại của các khách hàng SCB, với cam kết mọi khách hàng tham gia bảo hiểm với Manulife Việt Nam sẽ được giải quyết trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Top