Sở LĐ-TB-XH TP.HCM hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
10/05/2022 17:55 GMT+7

Ngày 10.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có hướng dẫn chi tiết về đối tượng thụ hưởng, trình tự, thủ tục liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ .

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà được áp dụng cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Theo đó, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đủ các điều kiện gồm: ở thuê, ở trọ từ ngày 1.2.2022 đến 30.6.2022; có hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1.4.2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nếu người lao động không thuộc diện tham gia BHXH (theo quy định tại Nghị định 115/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc) thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách.

Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng.

Về hồ sơ, gồm danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 08, chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi doanh nghiệp tổng hợp. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tổng hợp danh sách (theo Mẫu số 02) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh, trong vòng 2 ngày làm việc doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Sau đó, doanh nghiệp gửi danh sách đến cơ quan BHXH để xác nhận tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động và đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 tháng hoặc 3 tháng.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, BHXH TP.HCM xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Kế tiếp, doanh nghiệp tổng hợp và gửi hồ sơ đến UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức - nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức hoàn tất thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo UBND TP.HCM; đồng thời chỉ đạo thực hiện chuyển kinh phí cho doanh nghiệp để thực hiện chi trả cho người lao động. Nếu không phê duyệt, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện gồm: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2022 đến 30.6.2022; Có hợp động lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện từ ngày 1.4.2022 đến 30.6.2022; Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách.

Nếu người lao động không thuộc diện tham gia BHXH (theo quy định tại Nghị định 115/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc), người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm được lập danh sách.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM hướng dẫn, người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 gửi người sử dụng lao động tổng hợp. Sau đó, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Doanh nghiệp cũng có 2 ngày làm việc để tiến hành xác minh phản ánh.

Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Người sử dụng lao động tổng hợp và gửi hồ sơ đến UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức hoàn tất thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí, chuyển kinh phí cho doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp có 2 ngày làm việc để chi trả cho người lao động.

Doanh nghiệp có 5 ngày nộp hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định pháp luật gửi UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức sau khi chi trả xong cho người lao động.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay hiện chưa có thống kê cụ thể bao nhiêu người sẽ được hỗ trợ vì doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ lên. Lý do chưa nộp vì doanh nghiệp còn có trách nhiệm xác minh, rà soát lại nội dung đề nghị của người lao động khi kê khai để có đảm bảo tính chính xác.

Tuy nhiên, nếu dự kiến số người lao động ở tỉnh đến TP.HCM ở trọ và người lao động tại TP.HCM ở trọ thì khoảng 60 - 70% trong tổng số tham gia BHXH bắt buộc. Theo thống kê, TP.HCM có hơn 2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng lưu ý, do TP.HCM là khu vực kinh tế trọng điểm nên diện hỗ trợ bao gồm người lao động trong và cả ngoài khu chế xuất - khu công nghiệp. Chính vì vậy, số lượng người lao động được thụ hưởng sẽ cao hơn.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đang đề nghị các quận, huyện thông báo cho doanh nghiệp trên địa bàn để các địa phương có dự toán kinh phí hỗ trợ.

Về phía BHXH TP.HCM, hiện chưa có thông tin chính thức nào về số lượng doanh nghiệp và người lao động đề nghị thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đã gửi đến đơn vị để xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.