Kỷ cương công vụ

Kỷ cương công vụ

05:10 19/04/2022 1

Việc nêu cao kỷ cương trong công tác lãnh đạo, làm việc, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ... là cần thiết.

Hỗ trợ ý nghĩa ở tính kịp thời

Hỗ trợ ý nghĩa ở tính kịp thời

19:43 01/12/2021 0

Đến cuối tháng 11.2021, vẫn còn 1,5 triệu người chưa được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM (mức chi 1 triệu đồng/người), trong đó hơn 1,3 triệu người chưa được hỗ trợ vì thiếu kinh phí.