STEAM

Ông bà ta đã vận dụng STEM từ thời xa xưa!
Giáo dục

Ông bà ta đã vận dụng STEM từ thời xa xưa!

Những người dân Việt từ xa xưa đã biết ứng dụng STEM. Nói không quá lời bởi được minh chứng trong quá trình hình thành và phát triển của cư dân ở nhiều vùng đất.

Giáo dục STEM, STEAM là gì, có khác nhau, tác dụng thế nào?
Giáo dục

Giáo dục STEM, STEAM là gì, có khác nhau, tác dụng thế nào?

Thời gian qua, phụ huynh nghe nhiều tới các khái niệm giáo dục STEM, giáo dục STEAM, nhiều người thắc mắc chúng có giống nhau hay khác nhau, hoạt động giáo dục này có tác dụng gì cho học sinh?

Top