Sửa luật Đất đai tập trung vào vấn đề bảo vệ đất trồng lúa

0 Thanh Niên

Bộ TN-MT cho biết sửa đổi, bổ sung luật Đất đai, vấn đề bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; mức hạn điền, đối tượng được nhận chuyển nhượng, nhận quyền sử dụng đất lúa để thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai...

 /// Ảnh: Đình Sơn
Ảnh: Đình Sơn

Bộ TN-MT cho biết, vấn đề bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; mức hạn điền, đối tượng được nhận chuyển nhượng, nhận quyền sử dụng đất lúa để thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai; diện tích trồng lúa, đất có rừng ở quy mô nào để đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực, bảo vệ môi trường trước tác động của biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm trong lần sửa đổi, bổ sung luật Đất đai lần này.

Theo Bộ TN-MT, rà soát sau 8 năm thực thi luật Đất đai để sửa đổi bổ sung, đã phát hiện nhiều tồn tại.

Cụ thể, nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tài nguyên đất đai cũng chưa được giao cho chủ thể có năng lực sử dụng hiệu quả, còn để lãng phí, hoang hóa…

Trong khi đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, còn yếu kém, thiếu đồng bộ. Bộ TN-MT cũng cho biết sẽ tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đồng bộ để quản lý sử dụng nguồn lực hiệu quả.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ngân hàng triển khai hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng triển khai hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước 40.000 tỉ đồng theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ.