Chờ mong quyết sách mới về đất đai

Chờ mong quyết sách mới về đất đai

06:05 26/06/2022 0

Nghị quyết mới của T.Ư Đảng về quản lý, sử dụng đất đai quyết định bỏ khung giá đất, yêu cầu thu thuế cao hơn đối với người có nhiều nhà, đất, đầu cơ đất... được bạn đọc Báo Thanh Niên đón nhận với nhiều chờ mong.