Minh bạch cả vòng đời dự án

0 Thanh Niên Online
Trên thế giới, việc ứng dụng  mô hình thông tin công trình BIM (Building Information Modeling) để quản lý minh bạch cả vòng đời dự án đã trở nên phổ biến, tuy nhiên ở nước ta vẫn còn hạn chế. 
Kỹ thuật viên của Portcoast đang tác nghiệp bằng máy quét laser /// Nguyễn Chung Kỹ thuật viên của Portcoast đang tác nghiệp bằng máy quét laser - Nguyễn Chung
Kỹ thuật viên của Portcoast đang tác nghiệp bằng máy quét laser
Nguyễn Chung
Quản lý dự án theo mô hình BIM - từ khảo sát, lập dự án, thiết kế, thi công, quản lý và khai thác trọn vòng đời công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng giao thông là nội dung hội thảo chuyên đề do Hội Khoa