tái cơ cấu

VietinBank: Hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư
Kinh tế

VietinBank: Hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư

Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, lên kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020, VietinBank đã có 3 bước đột phá là đổi mới mô hình tăng trưởng, phương thức kinh doanh và quản trị chi phí hiệu quả.

Top