Tập đoàn FLC

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các 'đại án', xét xử vụ
Việt Á trong quý 3
Chính trị

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các 'đại án', xét xử vụ Việt Á trong quý 3

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ "đại án", trong đó kết thúc điều tra vụ Việt Á trong quý 2 và ban hành cáo trạng để truy tố, xét xử trong quý 3.

Top