Techcombank đặt mục tiêu lên sàn vào năm 2018

07/03/2018 06:29 GMT+7

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, lấy biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch niêm yết cổ phiếu Techcombank trên sàn chứng khoán cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng.
Cụ thể, Đại hội thông qua mục tiêu năm 2018 với những chỉ tiêu: Tổng tài sản tăng trưởng 17%, huy động vốn tăng trưởng 40%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 10.000 tỉ đồng (tăng trưởng 24%). Quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa: 2.978 tỉ đồng.
Hội đồng quản trị cũng đã báo cáo và trình Đại hội phê duyệt việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Techcombank tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, nhận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phần Techcombank.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.