Người trẻ mua sắm tết /// Ngọc Thắng

Chờ thưởng cuối năm để mua sắm tết

23:10 21/01/2021 1

'Năm nay khó khăn quá, tháng nào hết tháng đó, mình chờ vài bữa nữa xem ông xã có lãnh tiền thưởng cuối năm được bao nhiêu rồi mới tính chuyện mua sắm tết'